• Achterzijde gezinshuis.jpg

Doelgroep

De kinderen die bij ons wonen zijn tussen de 11 en de 18 jaar oud.                                                                                                                    Mentorhuis:                                                                                                                                                                                                                 Ons gezinshuis biedt sinds augustus 2016 een plek aan voor een jongere tussen de 16 en de 18 jaar. Hier kan een jongere leren met meer zelfstandigheid om te gaan maar hierbij toch ondersteund en begeleid worden. Het gaat hier om een aparte woonruimte in de tuin van het gezinshuis die van alle benodigdheden voorzien is. Een jongere moet gemotiveerd zijn en al over enige zelfstandigheid beschikken.

Lang verblijf plaats:                                                                                                                                                                                                    Als gezinshuis bieden wij een plek aan voor 1 jongere tussen de 11 en de 18 jaar. Deze plek houdt in dat het kind kan blijven vanaf het moment van de plaatsing tot de maximale leeftijd van 18 jaar. Deze zorg kan eerder worden beëindigd als het kind terug naar de ouders kan of dat het kind dusdanige problematiek vertoont waarbij een andere vorm van opvang is vereist.

Logeerhuis plaats:                                                                                                                                                                                                   Hierbij biedt ons gezinshuis 1 plek aan voor jongeren tussen de 11 en de 18 jaar. De duur van deze plaatsingen kan variëren tussen enkele dagen en maximaal 6 maanden. Dit zijn kinderen/jongeren die vastlopen op hun huidige verblijfplaats en een time-out nodig hebben. Doelstelling van deze plek is het inventariseren van het perspectief en de vervolgplek.

Samen met Lindenhout zorgen wij voor een zorgvuldige matching tussen het kind dat geplaatst wordt, de reeds in het gezinshuis woonachtige kinderen en ons als gezinshuisouders. Ook de ouders/opvoeders van het kind en het kind zelf worden daar waar mogelijk bij de plaatsing betrokken.